O Stacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), od 1 stycznia 2003 r. prowadząc działalność jako zakład opieki zdrowotnej, a od 1 lipca 2011 r. jako podmiot działalności leczniczej podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i realizuje zadania nałożone na organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej  – Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.
Zadania nałożone na Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz specyfika działania według ustalonej właściwości miejscowej wynikają z wyżej wymienionej ustawy.
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie jest właściwy dla obszaru lotniczego przejścia granicznego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – (Terminal Pasażerski i Terminal Towarowy), Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. oraz Portu Lotniczego w Radomiu.Do podstawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie należy:

  • ochrona sanitarna granicy państwowej i  zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,

oraz

  • graniczna kontrola sanitarna towarów przywożonych do Wspólnoty Europejskiej z państw trzecich,

a więc tworzenie skutecznej kontroli medyczno-sanitarnej na granicy w celu ochrony zdrowia ludzkiego.


        W realizacji tych zadań Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie  ściśle współpracuje z pozostałymi służbami funkcjonującymi na granicy.

Zadania realizowane są m.in. poprzez:
 

  • obserwację i monitorowanie zagrożeń zdrowotnych na świecie,

  • nadzór sanitarny  nad ruchem pasażerskim na lotniczym przejściu granicznym Lotnisko Chopina oraz Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin,

  • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w obiektach zlokalizowanych w obrębie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,

  • prowadzenie kontroli sanitarnej środków międzynarodowego transportu pasażerskiego w tym zaopatrzenia w wodę i żywność dla członków załóg i pasażerów,

  • kontrolę sanitarną gromadzenia i usuwania odpadów ze środków transportu oraz obszarów nadzorowanych portów lotniczych,

  • graniczną kontrolę sanitarną obejmującą jakość zdrowotną środków spożywczych dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, substancji pomagających w przetworzeniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


        Działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej jak również w oparciu o międzynarodowe konwencje jak np. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, Międzynarodowa Konwencja Chicagowska w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach.