O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy i stanowiska pracy:

    1)  Oddział Nadzoru Sanitarnego:

          a) Sekcja Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej

             –   Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Warszawie

             –   Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Modlinie

          b) Sekcja Granicznego Nadzoru Sanitarnego

          c) Sekcja Higieny Transportu i Środowiska Pracy

          d) Sekcja Epidemiologii

          e) Stanowisko pracy do Spraw Nadzoru nad Bezpieczeństwem Nadzoru i Żywienia

    2)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny 

oraz

    3)   Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,

    4)   Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości

    5)   Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej

    6)   Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej

    7)   Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych

    8)   Stanowisko Pracy do Spraw Księgowości