Serwis kąpieliskowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z przepisem art. 347 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), który nakłada na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązek prowadzenia i aktualizacji internetowego serwisu kąpieliskowego, GSSE w Warszawie udostępnia link do prowadzonego na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego Serwisu kąpieliskowego:

https://sk.gis.gov.pl/